🎙#70 Što je UTXO? Ekonomija i sigurnost Bitcoina; odnos troška snage i verifikacije, Bitcoin banke;

Slušajte nas na